Ledvinová kalkulačka

Ledvinová kalkulačka pro lékaře

Na základě mezinárodně platných doporučení pro předání pacienta do nefrologické péče jsme vyvinuli nástroj, jehož cílem je prevence, eventuálně včasná léčba onemocnění ledvin pacientů. Na základě Vám dostupných informací o pacientovi odpovězte na níže uvedené otázky.

1 Uveďte věk pacienta
2 Pohlaví pacienta
Muž Žena
3 Uveďte poslední hodnotu kreatinínu pacienta v mmol/l


Kdy není potřeba provádět výpočet?Jméno pacienta:
Rodné číslo:
Lékař:
Věk pacienta:
Notice: Undefined index: vek in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik.php on line 804
Pohlaví:
Notice: Undefined index: pohlavi in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik.php on line 809
Žena

Notice: Undefined index: showmore in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik.php on line 819

Vstupujete do odborné části

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v účinném znění, tzn. osoby, které jsou oprávněny předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky. 
 
Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve výše uvedeném smyslu. 
 
V případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací určených výhradně odborníkům.

alt alt

Jméno
Příjmení
Pracoviště
Email / Telefon
Pouze pro účely kontaktování v případě doplňujících dotazů.
Komentář