Obličková kalkulačka

Notice: Undefined index: pouze-pro-lekare in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/index.php on line 37

Obličková kalkulačka pre lekárov

Na základe medzinárodne platných odporúčaní pre odovzdanie pacienta do nefrologickej starostlivosti sme vyvinuli nástroj, kterého cieľom je prevencia, eventuálne včasná liečba ochorenia obličiek pacientov. Na základe Vám dostupných informácií o pacientovi odpovedzte na nižšie uvedené otázky.

Vstupujete do odbornej časti

Tieto stránky sú určené len pre odborných pracovníkov v zdravotníctve. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn. osoby, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. . 
 
Som si vedomý rizík spojených s vyššie uvedenou informáciou a som odborníkom vo vyššie uvedenom zmysle. 
 
V prípade, že nie som odborníkom, som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií určených výhradne odborníkom.

alt alt

Meno
Priezvisko
Pracovisko
Email / Telefón
Len na účely kontaktovania v prípade doplňujúcich otázok.
Komentár