Obličková kalkulačka

Obličková kalkulačka pre lekárov

Na základe medzinárodne platných odporúčaní pre odovzdanie pacienta do nefrologickej starostlivosti sme vyvinuli nástroj, kterého cieľom je prevencia, eventuálne včasná liečba ochorenia obličiek pacientov. Na základe Vám dostupných informácií o pacientovi odpovedzte na nižšie uvedené otázky.

1 Uveďte vek pacienta
2 Pohlavie pacienta
Muž Žena
3 Uveďte poslednú hodnotu kreatinínu pacienta v mmol/l


Kedy nie je potrebné prevádzať výpočet?Meno pacienta:
Rodné číslo:
Lekár:
Vek pacienta:
Notice: Undefined index: vek in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik-sk.php on line 777
Pohlavie:
Notice: Undefined index: pohlavi in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik-sk.php on line 782
Žena

Notice: Undefined index: showmore in /www/doc/www.ledvinovakalkulacka.cz/www/inc/profi-dotaznik-sk.php on line 792

Vstupujete do odbornej časti

Tieto stránky sú určené len pre odborných pracovníkov v zdravotníctve. Obsahujú odborné informácie o liekoch a zdravotníckych pomôckach spoločnosti B. Braun Medical s.r.o. Informácie sú určené pre odborníkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tzn. osoby, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. . 
 
Som si vedomý rizík spojených s vyššie uvedenou informáciou a som odborníkom vo vyššie uvedenom zmysle. 
 
V prípade, že nie som odborníkom, som oboznámený s rizikami, ktorým sa vystavujem v dôsledku možného chybného vyhodnotenia informácií určených výhradne odborníkom.

alt alt

Meno
Priezvisko
Pracovisko
Email / Telefón
Len na účely kontaktovania v prípade doplňujúcich otázok.
Komentár