Ledvinová kalkulačka

Ledvinová kalkulačkaLedvinová kalkulačka vám po vyplnění všech otázek orientačně vypočítá riziko onemocnění ledvin a doporučí další postup. Vyplňte odpověď u všech otázek, jen tak je možné provést výpočet. Tam, kde si nejste odpovědí jistí, volte raději variantu „ne“. Upozorňujeme, že on-line výpočet nenahrazuje lékařské vyšetření. Bez ohledu na výsledek se vždy vyplatí nezapomínat na pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře a dodržování zdravé životosprávy.
 

1. Základní parametry
Věk
18 - 60 let
61 - 69 let
70 a více let
Pohlaví
muž
žena
Váha
kg
Výška
cm
PSČ
2. Přítomnost rizikových faktorů
Kouříte cigarety?
ne
ano
Máte cukrovku?
ne
ano, méně jak 5 let
ano, více jak 5 let
Máte vysoký krevní tlak?
ne
méně než 5 let a/nebo dobře léčen
více než 5 let a/nebo špatně léčen
Vyskytlo se ve vaší rodině onemocnění ledvin?
ne
ano
Objevují se u vás otoky nohou?
ne
ano
Prodělali jste infarkt myokardu nebo angínu pectoris?
ne
ano
Vyskytlo se u vás srdeční selhání?
ne
ano
Vyskytla se u vás ischemická choroba dolních končetin nebo cévní mozková příhoda?
ne
ano
Měli jste někdy ledvinové kameny?
ne
ano
Užíváte léky proti bolesti více než 1x týdně?
ne
ano
Trpíte revmatologickým onemocněním?
ne/nevím
ano
Byla vám v minulosti zjištěna bílkovina nebo krev v moči?
ne/nevím
ano
Uplynulo od doby, kdy jste byl na preventivní prohlídce u praktického lékaře, více než 5 let?
ne
ano nebo nevím
Uplynuly od doby, kdy jste byl naposledy na preventivní prohlídce u praktického lékaře, více než 3 roky?
ne
ano nebo nevím


Vstupujete do odborné části

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v účinném znění, tzn. osoby, které jsou oprávněny předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky. 
 
Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve výše uvedeném smyslu. 
 
V případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací určených výhradně odborníkům.

alt alt

Jméno
Příjmení
Pracoviště
Email / Telefon
Pouze pro účely kontaktování v případě doplňujících dotazů.
Komentář